strona główna | | e-mail    
KontaktSpółdzielnia Mieszkaniowa w Skarżysku-Kamiennej
ul. Tysiąclecia 10
26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP: 663-000-20-67
REGON:000485256

WYKAZ KONT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ:
97 1020 2629 0000 9502 0010 7870
71 8493 0004 0220 0068 5962 0001

E-mail: info@smskarzysko.pl

Telefony do Spółdzielni Mieszkaniowej

Centrala / sekretariat:
41 252 53 93
41 252 53 97 ( fax)
41 252 53 81
41 252 53 91
41 252 53 90 - Administracja przy ul. Tysiąclecia 10
41 251 30 51 - Klub Mieszkańców

WEWNĘTRZNE NUMERY TELEFONÓW do Spółdzielni

30 - CENTRALA/ SEKRETARIAT
33 - Sekretariat

Zarząd Spółdzielni:
42 - PREZES Zarządu
43 - Członek Zarządu, Kierownik Działu GZM - sprawy techniczne,administracji osiedlowych
45 - Członek Zarządu, Główny Księgowy - sprawy: finansowe, członkowskie, windykacji, Klub Mieszkańców

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi NT:

37 - Z-ca Kierownika Działu GZM
52 -  Administrator Osiedli Odrodzenia,  Żeromskiego i 50-lecia
38 - rozliczenia wody c.o., wymiana okien
39 - Inspektorzy Nadzoru
44,53 - umowy najmu, lokali uzytkowych, dzierżaw, naliczenia i wydruki czynszu
32,62 - Administracja osiedli Odrodzenia, Żeromskiego


Dział Księgowości NF

46 - Z-ca Głównego Księgowego, Kierownik Działu Księgowości
35 - Faktury Vat, koszty
49,59 - Czynsze
50 - Rachuba
56 - Kasa

 
Dział Członkowsko - Organizacyjny NCO
47 - Kierownik Działu
41 - NCO - sprawy członkowskie, wkłady mieszkaniowe
48 - NW - Windykacja - lokale mieszkalne Os. Odrodzenia i Żeromskiego
36 - NW - Windykacja - lokale użytkowe, dzierżawy

55 - NW - Windykacja - lokale mieszkalne Os. 50-lecia
51,61 - NCO - sprawy organizacyjno - samorządowe Sp-ni, Radca Prawny
54 - Kadry

 

 


Administracja  ul. Zielna 7
  - 41 251 20 30, 41 251 38 38 (fax)  - zgłoszenia

 
numery wewnętrzne:  31, 32, 34, 40

Administracja osiedli Odrodzenia, Żeromskiego i 50-lecia czynna jest:
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: w godzinach od 700 -1500

przy ul. Tysiąclecia 10 -  wtorek  w godzinach  700- 1700

przy ul. Zielnej 7 - czwartek w godzinach 700- 1700

Zgłoszenia oraz awarie po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy przyjmowane są telefonicznie pod numerem - 600354923Przyjęcia interesantów przez Zarząd odbywają się w każdy wtorek w godzinach 930 - 1530


Kasy czynne:
Kasa - Al. Tysiąclecia 10
       - Wtorek    od godziny 1030 do 1630    przerwa od 1430do 1500 

- Środa     od godziny  730 do 1400     przerwa od 1200 do 1230

- Piątek     od godziny 730  do 1400     przerwa od 1200 do 1230

Kasa - ul. Zielna 7
- Poniedziałek  od godziny 730 do 1400   przerwa od 1200 do 1230
- Czwartek  od godziny   1030 do 1630    przerwa od 1430 do 1500

Dział Techniczny:
Poniedziałek - piątek od godziny 700-1500
Wtorek od godziny 700-1700

Dział Księgowości:
- Rozliczenia wkładów, wykup mieszkań, wydawanie zaświadczeń do Biura Notarialnego:
Poniedziałek - piątek od godz. 700- 1500
Wtorek od godz 1000 - 1600
- czynsze: wtorek od godziny 1000 - 1600
środa, czwartek, piątek od godz 700-1500

Dział NCO i NW- sprawy członkowskie, windykacja
Poniedziałek - piątek od godz. 700-1500
Wtorek od godziny 900-1700

 

 projekt i wykonanie CopyCon